Polska, Inwestycje w Polsce, Rosja, Inwestycje w Rosji, Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, WNP, Prawo spółek, Fundusze Europejskie
PL RU Strona startowa O nas Publikacje Dlaczego Rosja OfertaKontakt
Stojadła ul. Warszawska 43
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.:
czynne: poniedziałek - piątek
godz. otwarcia 9.00 - 17.00
kancelaria@ius-europae.pl

Partner zarządzający:
dział WNP, promocji, kontaktów
 z klientami
Julia Tatarnikova
jt@ius-europae.pl

Partner zarządzający:
dział prawa polskiego, unijnego
Bartosz Mendyk
bm@ius-europae.pl

Oferta

 Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw  na obszarze Polski i WNP: Polska - Rosja

- zakładanie/likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw
- reprezentacja procesowa                                                    
- nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym                      
- nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym                   
- prawo pracy                                                                       
- konstruowanie umów                                                          
- negocjacje biznesowe                                                        
- pisma w zamówieniach publicznych.                                     
- sporządzanie opinii prawnych                          
- pozyskiwanie funduszy unijnych
- audyt w przedsiębiorstwach rosyjskich
Praktyka w Kancelarii Ius EuropaeOrganizacja kursów z zakresu:

 
- system podatkowy Rosji
- rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
- optymizacja podatkowa
- organizacja i optymizacja systemu księgowości
- pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości
- europejskie prawo spółek
- swoboda przepływu usług, transport lądowy
- swoboda przepływu pracowników                                              
- zamówienia publiczne w Rosji i Polsce
Reprezentacja interesów klienta na terenie Federacji Rosyjskiej i Republiki Ukraińskiej:

- podejmowanie negocjacji  z Izbami Rozwoju Przedsiębiorczości (Торгово-промышленные палаты субъектов Российской        Федерации)

- nawiązanie kontaktów z partnerami biznesowymi, reprezentacja na targach i wystawach 

Copyright  - New Style Studio